Halloj!

Visst har ni fattat att det är bedömning som är undervisning?


Vi, Carin Eklund och Inna Rösåsen, ger ut Sveriges första formativa läromedel i svenska och svenska som andraspråk och bäst av allt - böckerna hänger ihop!

Vi är två förstelärare som har förfinat arbetssättet Formativ Bedömning. Genom lång beprövad erfarenhet och aktionsforskning i liten skala har vi utvecklat ett arbetsmaterial som är det första formativa läromedlet i svenska och svenska som andraspråk för gymnasieskolan. Formativ Svenska 1 och Formativ Svenska som andraspråk 1 är helt synkade för att användas parallellt i klassrummet. Elever i svenska och svenska som andraspråk kan ta del av samma undervisning trots att de läser olika kurser med olika mål och kunskapskrav. Läromedlen är på det viset helt unika och passar väl in i dagens skolsverige. Nu finns samma upplägg för åk2, och åk3 är under produktion.

Våra läromedel bygger på ett arbetssätt som innebär att eleverna övar mer, har färre kunskapsmätningar och ändå lyckas bättre. Andelen F minskar och de elever som vill nå högre utvecklas mer. Kärnan i det formativa arbetet är att bedömningen är den viktigaste delen av undervisningen, och därför ska den i så hög grad som möjligt göras tillsammans med eleverna, en och en. I lärarhandledningen berättar vi hur man hinner och hur det går till. De rättningsbördor som svenskämnet genererar kan lärare delvis gå igenom på lektionstid. Metoden är nyskapande, tidsbesparande och genererar bättre betyg. För att garantera validitet och transparens utgår alla kapitel i alla våra böcker från Skolverkets mål och kunskapskrav.

Så – Sveriges alla svensklärare! Köp våra böcker, eleverna älskar dem tack vare att de är transparenta och tydliga vad gäller mål och kunskapskrav, men det de gillar allra mest är att det finns elevexempel på A, C och E-nivå till alla uppgifter.

Formativ Svenska och Formativ Svenska som andraspråk för både årskurs 1 och 2 finns att köpa på www. liber.se . Nyfiken? Gå in och beställ ett provkapitel redan idag.