Carin: Mitt hjärta klappar för en rättvis skola. En skola där alla elever får återkoppling, chans att försöka igen och förhoppningsvis möjlighet till progression. Sedan 15 år arbetar jag formativt och erfar oerhört många fördelar, den viktigaste just nu är att det formativa arbetssättet är stressreducerande, för såväl elever som lärare. Sedan 2020 är jag knuten till Rektorsutbildningen på Stockholms universitet där jag talar för skolledare om mina erfarenheter av formativ bedömning som just en hälsofrämjande bedömningspraktik. Det är viktiga saker i en nutid som i hög grad präglas av elevers stressrelaterade ohälsa. Det är förstås en ära att få tala för skolledare och ha rektorsutbildningens förtroende för det jag gör. Jag står för den beprövade erfarenheten och universitet för det vetenskapliga -så det är en perfekt match. Vill du veta mer? Klicka på fliken Kontakta där du kan boka mig till din skola
Vi, Carin Eklund och Inna Rösåsen, ger ut Sveriges första formativa läromedel i svenska och svenska som andraspråk och bäst av allt - böckerna hänger ihop!

Vi är två förstelärare som har förfinat arbetssättet Formativ Bedömning. Genom lång beprövad erfarenhet och aktionsforskning i liten skala har vi utvecklat ett arbetsmaterial som är det första formativa läromedlet i svenska och svenska som andraspråk för gymnasieskolan. Formativ Svenska  och Formativ Svenska som andraspråk för gymnasiets alla årskuser är helt synkade för att användas parallellt i klassrummet. Elever i svenska och svenska som andraspråk kan ta del av samma undervisning trots att de läser olika kurser med olika mål och centralt innehåll. Läromedlen är på det viset helt unika och passar väl in i dagens skolsverige.

Våra läromedel bygger på ett arbetssätt som innebär att eleverna övar mer, har färre kunskapsmätningar och ändå lyckas bättre. Andelen F minskar och de elever som vill nå högre utvecklas mer. Kärnan i det formativa arbetet är att bedömningen är den viktigaste delen av undervisningen, och därför ska den i så hög grad som möjligt göras tillsammans med eleverna, en och en. I lärarhandledningen berättar vi hur man hinner och hur det går till. De rättningsbördor som svenskämnet genererar kan lärare delvis gå igenom på lektionstid. Metoden är nyskapande, tidsbesparande och genererar bättre betyg. För att garantera validitet och transparens utgår alla kapitel i alla våra böcker från Skolverkets styrdokument.

Så – Sveriges alla svensklärare! Köp våra böcker, eleverna älskar dem tack vare att de är transparenta och tydliga, och det de gillar allra mest är att det finns elevexempel på A, C och E-nivå till alla uppgifter.

Formativ Svenska och Formativ Svenska som andraspråk för samtliga årskuser finns att köpa på www. liber.se .