Föreläsning om hälsofrämjande bedömningspraktiker
Jag pratar om:

 • Stressrelaterad ohälsa hos högpresterande elever
 • Kunskapssyn
 • Elevsyn
 • Bedömningspraktiker
 • Att planera för att motverka stress 
Föreläsning om det formativa arbetssättet
Jag pratar om:

 • Aktuell forskning
 • Styrdokument för validitet och reliabilitet
 • Målet som start
 • Ett formativt arbetssätt och krav på arbetsmaterial
 • Vikten av att kunskapsmätningen är känd i förväg
 • Formativa uppgifter och formativa elevarbeten
 • Summativ mätning
 • Kunskapsmätningens validitet och reliabilitet
 • Det formativa materialet som underlag för bedömning


Jag har föreläst på flertalet olika skolor och på rektorsutbildningen på SU


2024

Rektorsutbildningen SU


2023
Rektorsutbildningen SU

Kungsholmens Västra Gymnasium


2022
Rektorsutbildningen SU
Tibble Gymnasium Kista
Norrköpings kommun

2020
Rektorsutbildningen SU 

2019
Östra Real


2017
Tumba gymnasium
Plusgymnasiet, Jönköping
Bäckängsgymnasiet, Borås
Falkenbergs gymnasium
Upplandsbrogymnasiet

2016
Bokmässan (För Liber)


Klicka på Kontakta för att boka. Jag tillämpar författarförbundets taxa.