Vill du att vi ska komma till din skola och berätta om vårt arbetssätt?  Vi pratar om:


  • Aktuell forskning
  • Styrdokument för validitet och reliabilitet
  • Målet som start
  • Ett formativt arbetssätt och krav på arbetsmaterial
  • Vikten av att kunskapsmätningen är känd i förväg
  • Formativa uppgifter och formativa elevarbeten
  • Summativ mätning
  • Kunskapsmätningens validitet och reliabilitet
  • Det formativa materialet som underlag för bedömning


Vi har föreläst för svensklärare på flertalet olika skolor och kan lämna goda referenser.