Föreläsning om en hälsofrämjande bedömningspraktik
Vi pratar om:

 • Stressrelaterad ohälsa hos högpresterande elever
 • Kunskapssyn
 • Elevsyn
 • Bedömningspraktiker
 • Att planera för att motverka stress 
Föreläsning om det formativa arbetssättet:
Vi pratar om:

 • Aktuell forskning
 • Styrdokument för validitet och reliabilitet
 • Målet som start
 • Ett formativt arbetssätt och krav på arbetsmaterial
 • Vikten av att kunskapsmätningen är känd i förväg
 • Formativa uppgifter och formativa elevarbeten
 • Summativ mätning
 • Kunskapsmätningens validitet och reliabilitet
 • Det formativa materialet som underlag för bedömning


Jag har föreläst för svensklärare på flertalet olika skolor och kan lämna goda referenser.

Klicka på Kontakta för att boka. Jag tillämpar författarförbundets taxa.