Välkommen till Formativ Svenska


Vi har skrivit Sveriges första formativt uppbyggda läromedel i svenska och svenska som andraspråk för gymnasiet på Liber förlag. Fokus i våra läromedel är att bedömningen utgör den viktigaste delen av lärandet. Böckerna är skrivna så att det ska vara lätt att använda dem parallellt i blandade klasser som läser svenska och svenska som andraspråk. Formativ svenska och Formativ svenska som andraspråk för gymnasiets alla årskuser finns tillgängliga sedan 2018. I de tillhörande lärarhandledningarna finns summativa uppgifter, samt tips och råd för det formativa arbetssättet i klassrummet. Gå gärna in påå Libers hemsida  för mer information..


Arbeta formativt – på din skola också!


Om du vill att vi kommer och berättar hur lärare både kan spara tid, göra eleverna mer delaktiga, få bättre resultat och mindre rättningsbördor, kontakta oss via kontaktformuläret ovan.Ta gärna del av vårt formativa arbetssätt och följ våra läroböckers framväxt via bloggen.