Välkommen till Formativ Svenska.


Vi har skrivit Sveriges första formativt uppbyggda läromedel i svenska och svenska som andraspråk för gymnasiet på Liber förlag. Fokus i våra läromedel är att bedömningen utgör den viktigaste delen av lärandet. Böckerna är skrivna så att det ska vara lätt att använda dem parallellt i blandade klasser som läser svenska och svenska som andraspråk. Än så länge finns Formativ svenska och Formativ svenska som andraspråk för gymnasiets åk1 och 2. I de tillhörande lärarhandledningarna finns summativa uppgifter, tips och råd för det formativa arbetssättet i klassrummet. I vinter arbetar vi med att spela in ljudstöd som kommer att finnas tillgängligt via den app som går att ladda ner till varje bok. Apparna utgör en hjälp och ett stöd för eleverna, gå gärna in på Libers hemsida  för mer information.Kursböckerna för åk3 är under produktion.


Arbeta formativt – på din skola också!


Om du vill att vi kommer och berättar hur lärare både kan spara tid, göra eleverna mer delaktiga, få bättre resultat och mindre rättningsbördor, kontakta oss via kontaktformuläret ovan.Ta gärna del av vårt formativa arbetssätt och följ våra läroböckers framväxt via bloggen.